THỦ TỤC Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001536.000.00.00.H34
Quyết định công bố 295/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Trình tự thực hiện
Bước 1. Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, lập hồ sơ và gửi đến Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính công ích.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2. Công chức/viên chức tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum;
- Hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức/viên chức đóng dấu ghi nhận ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.
Bước 3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum tổ chức thẩm định về nội dung và tài chính đối với hồ sơ yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum của doanh nghiệp.
Bước 4. Chủ tịch Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum cho doanh nghiệp.
Bước 5. Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum được gửi về doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ hoặc nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Sáng từ 7giờ 30 – 10 giờ 30, chiều từ 13giờ 30- 16 giờ30 các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp qua bưu chính 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 + Thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 1 0
2 + Công văn đề nghị Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hỗ trợ tiền đã nộp vào Quỹ; 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương cho doanh nghiệp Quyết định mức hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương cho doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 29/2013/QH13 Luật 29/2013/QH13 2013-06-18 Quốc Hội
2 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC-Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 2016-06-28 Bộ Khoa học và Công nghệ
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Doanh nghiệp đã đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp