THỦ TỤC Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001631.000.00.00.H34
Quyết định công bố 247/QĐ-UBND (Đã được thay thế bởi QĐ 209/QĐ-UBND ngày 19/4/2021)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có hồ sơ đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; qua đường bưu điện gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung.
Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ của chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- 15 ngày làm việc (xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký). - 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký
2 Nộp trực tuyến 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- 15 ngày làm việc (xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký). - 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký
3 Nộp qua bưu chính 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
- 15 ngày làm việc (xem xét và trả lời về thời hạn tổ chức đăng ký). - 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004). 0 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 - Lê Hồng Phong - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 28/2001/QH10 Luật 28/2001/QH10 2001-06-29 Quốc Hội
2 32/2009/QH12 Luật 32/2009/QH12 2009-06-18 Quốc Hội
3 98/2010/NĐ-CP Nghị định 98/2010/NĐ-CP 2010-09-21
4 07/2004/TT-BVHTT Thông tư 07/2004/TT-BVHTT 2004-02-19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 07/2011/TT-BVHTTDL Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL 2011-06-07 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Di vật, cổ vật phải được giám định tại cơ sở giám định cổ vật trước khi đăng ký.