THỦ TỤC Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.002206.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tin học - Thống kê
Trình tự thực hiện
a. Nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính
Bước 1: Các đơn vị có nhu cầu đăng ký mã số quan hệ với ngân sách liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị cấp mã số theo quy định.
- Các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc cấp tỉnh thực hiện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số. Trường hợp các Sở, ngành có các đơn vị trực thuộc thì các đơn vị trực thuộc nộp kê khai đăng ký mã số cho các cơ quan chủ quản Các cơ quan chủ quản tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số.
- Các đơn vị thuộc cấp ngân sách huyện kê khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, sau đó nộp lại cho Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện tổng hợp và xác nhận vào bảng thống kê, sau đó gửi toàn bộ tờ khai đăng ký và bảng thống kê về Sở Tài chính để được cấp mã số.
Bước 2: Hồ sơ chuyển về Sở Tài chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "01 cửa" của Sở Tài chính.
- Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trong giờ hành chính).
Bước 3: Cán bộ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách đầy đủ, hợp lệ thì lập giấy biên nhận theo mẫu để gửi người nộp hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ nhưng chưa đầy đủ, cơ quan tài chính vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tài chính trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.
Bước 4: Sở Tài chính thực hiện cấp Mã số quan hệ với ngân sách cho đơn vị.
b. Nộp hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến
Bước 1. Tổ chức, cá nhân đăng ký mã số nộp hồ sơ tại dịch vụ công trực tuyến cấp mã số theo địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn
Bước 2. Sở Tài chính tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số.
- Trường hợp đúng theo qui định sẽ tiếp nhận giải quyết;
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng theo qui định thì liên hệ với đơn vị qua điện thoại hoặc email đề nghị đơn vị bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3. Cấp mã số và trả kết quả trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trường hợp nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (lần đầu hoặc cấp lại)).
2 Nộp trực tuyến 2 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
truy cập vào đường link: dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen để nộp hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (trường hợp nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính(lần đầu hoặc cấp lại)).
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1  Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 1 0 Biểu mẫu
2  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: • Quyết định đầu tư dự án; • Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; • Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). 0 1

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tài chính - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý của TTHC Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin