THỦ TỤC Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.002139.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
Trình tự thực hiện
- Người đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra kết quả tập sự trước thực hiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tại Sở Tư pháp nơi người đó có tên trong danh sách người tập sự.
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết (Sở Tư pháp), nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp từ chối thì có văn bản nêu rõ lý do.
- Sở Tư pháp ghi tên người có yêu cầu vào Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.700.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.700.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.700.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá. 1 0
2 Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá Danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 162/2017/NĐ-CP 162/2017/NĐ-CP 2017-12-30
2 01/2016/QH14 Đấu giá tài sản 2016-11-17 Quốc Hội
3 06/2017/TT-BTP Thông tư 06/2017/TT-BTP 2017-05-16 Bộ Tư Pháp
4 106/2017/TT-BTC Thông tư 106/2017/TT-BTC 2017-10-06 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin