THỦ TỤC Tuyển sinh trung học cơ sở

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 3.000182.000.00.00.H34
Quyết định công bố 341/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC Loại khác
Lĩnh vực Giáo dục trung học
Trình tự thực hiện
Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
Sở giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở.
Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
Trường trung học cơ sở thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục đào tạo về công tác tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính Theo Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh hằng năm Khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 0 1
2 Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục phổ thông,Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trường THCS nơi đăng ký tuyển sinh hoặc qua trực tuyến (nếu có)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Học sinh được tuyển vào học lớp 6 Học sinh được tuyển vào học lớp 6
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 11/2014/TT-BGDĐT Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT 2014-04-18
2 18/2014/TT-BGDĐT Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT 2014-05-26
3 05/2018/TT-BGDĐT Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT 2018-02-28
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Đối tượng tuyển sinh là người đã hoàn thành chương trình tiểu học.