THỦ TỤC Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001770.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Bước 5: Sau khi có kết quả,
- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.
Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.
- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp trực tuyến 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
3 Nộp qua bưu chính 45 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III kèm theo Nghị định số 41/2021/NĐ-CP) với các nội dung chủ yếu sau: Chất lượng nguồn nước; loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô khai thác, thời gian khai thác, thời gian tính tiền, sản lượng khai thác cho từng mục đích sử dụng, giá tính tiền, mức thu tiền cho từng mục đích sử dụng; tính tiền cho từng mục đích sử dụng, tổng tiền cấp quyền khai thác, phương án nộp tiền cấp quyền khai thác và kèm theo các tài liệu để chứng minh 2 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Các Sở, ngành cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 201/2013/NĐ-CP Nghị định 201/2013/NĐ-CP 2013-11-27
2 82/2017/NĐ-CP Nghị định 82/2017/NĐ-CP 2017-07-17
3 41/2021/NĐ-CP Nghị định 41/2021/NĐ-CP 2021-03-30
4 17/2012/QH13 Luật 17/2012/QH13 2012-06-21
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin