THỦ TỤC Xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.005414.000.00.00.H34
Quyết định công bố 407/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh,Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội có văn bản và hồ sơ quy định tại Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi cơ quan thuế quản lý thu trực tiếp kèm theo hồ sơ do người mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định để xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội.
Bước 3: Cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật về bán nhà ở xã hội và ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
Đối với bước 3, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp qua bưu chính 20 Ngày Phí:

Lệ phí:
Đối với bước 3, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản của người mua, thuê mua nhà ở xã hội đề nghị xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán nhà ở xã hội: 01 bản chính. 1 0
2 - Hợp đồng mua, bán nhà ở xã hội: 01 bản sao. 0 1
3 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có) hoặc các giấy tờ, hồ sơ khi mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội: 01 bản sao. 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Tổng cục Thuế - Bộ tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thu nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 123/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 2017-11-14
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin