THỦ TỤC Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003734.000.00.00.H34
Quyết định công bố 195/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh,Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thi, tuyển sinh
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;
- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp Khác Phí:

Lệ phí:
Theo thông báo của trung tâm sát hạch
2 Nộp qua bưu chính Khác Phí:

Lệ phí:
Theo thông báo của trung tâm sát hạch
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này 1 0
2 Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh 2 0
3 Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai. 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Cơ sở giáo dục phổ thông,Trung tâm sát hạch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm sát hạch hoặc tổ chức (Do CSDL không cho nhập trung tâm sát hạch và mục Cơ quan thực hiện nên tậm để là Cơ sở giáo dục phổ thông)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 2016-06-21 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Điều kiện dự thi a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.