THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008890.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện
- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum)nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;
+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum).
+ Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.000.000
(Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.000.000
(Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.000.000
(Phí thẩm định)
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 0 1
3 - Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài; 1 0
4 - Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài. Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 54/2010/QH12 Luật 54/2010/QH12 2010-06-17
2 63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP 2011-07-28
3 124/2018/NĐ-CP Nghị định 124/2018/NĐ-CP 2018-09-19
4 12/2012/TT-BTP Thông tư 12/2012/TT-BTP 2012-11-07
5 222/2016/TT-BTC Thông tư 222/2016/TT-BTC 2016-11-10
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin