THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008889.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Trọng tài thương mại
Trình tự thực hiện
- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum) nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;
+ Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum).
+ Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.
- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.500.000
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.500.000
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 1.500.000
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM); 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 0 1
3 - Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 0 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài. Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 54/2010/QH12 Luật 54/2010/QH12 2010-06-17
2 63/2011/NĐ-CP Nghị định 63/2011/NĐ-CP 2011-07-28
3 124/2018/NĐ-CP Nghị định 124/2018/NĐ-CP 2018-09-19
4 12/2012/TT-BTP Thông tư 12/2012/TT-BTP 2012-11-07
5 222/2016/TT-BTC Thông tư 222/2016/TT-BTC 2016-11-10
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.