THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002384.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Luật sư
Trình tự thực hiện
- Công ty luật nước ngoài phải nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty tại Sở Tư pháp nơi có trụ sở của chi nhánh.
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 0 1
2 Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 1 0
3 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 lê hồng phong, thành phố kon tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 220/2016/TT-BTC Thông tư 220/2016/TT-BTC 2016-11-10 Bộ Tài chính
2 123/2013/NĐ-CP Nghị định 123/2013/NĐ-CP 2013-10-14
3 02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 2015-01-16 Bộ Tư Pháp
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin