THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002099.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Luật sư
Trình tự thực hiện
- Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh gửi Sở Tư pháp và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 50.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh 1 0
2 Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh 1 0 Biểu mẫu
3 Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh 0 1
4 Quyết định thành lập chi nhánh 1 0
5 Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh; 0 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 lê hồng phong, thành phố kon tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 20/2012/QH13 Luật 20/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
2 123/2013/NĐ-CP Nghị định 123/2013/NĐ-CP 2013-10-14
3 65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29 Quốc Hội
4 02/2015/TT-BTP Thông tư 02/2015/TT-BTP 2015-01-16 Bộ Tư Pháp
5 215/2016/TT-BTC Thông tư 215/2016/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 2016-11-10 Bộ Tài chính
6 47/2019/TT-BTC Thông tư 47/2019/TT-BTC 2019-08-05
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin