THỦ TỤC Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002181.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Luật sư
Trình tự thực hiện
- Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở.
Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).
- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thụ lý giải quyết, nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.
Thời gian: Sáng: 7h30-10h30, Chiều: 13h30-16h30, các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.000.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.000.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 2.000.000
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài 0 1
2 Giấy tờ chứng minh về trụ sở 0 1

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 lê hồng phong, thành phố kon tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 20/2012/QH13 Luật 20/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
2 220/2016/TT-BTC Thông tư 220/2016/TT-BTC 2016-11-10 Bộ Tài chính
3 65/2006/QH11 Luật 65/2006/QH11 2006-06-29 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin