THỦ TỤC Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002214.000.00.00.H34
Quyết định công bố 24/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đất đai
Trình tự thực hiện
Bước1: Người sử dụng đất được nhà nước giao đất để quản lý mà chưa đăng ký có trách nhiệm hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND huyện hoặc UBND cấp xã nơi có đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
+ Buổi sáng từ 07h00’-11h00’
+ Buổi chiều từ 13h00’-16h30’
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trong thời gian 02 ngày làm việc. Hồ sơ nộp tại UBND huyện chuyển ngay trong ngày làm việc.
Bước 3: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hiện trạng sử dụng đất và cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu đất đai
Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất để quản lý thì Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ vào quyết định giao đất quản lý để cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
Bước 4:Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thông báo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND huyện hoặc UBND cấp xã về kết quả đăng ký đất đai.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng đất về kết quả đăng ký đất đai.
Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thời gian này không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK; 1 0 Biểu mẫu
2 + Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất kèm theo Đơn đăng ký (mẫu 04b/ĐK) 1 0 Biểu mẫu
3 + Danh sách các thửa đất của cùng một người sử dụng, người được giao quản lý kèm theo Đơn đăng ký (mẫu 04c/Đk) 1 0 Biểu mẫu
4 - Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); 1 0
5 - Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có). 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp Huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã,Phòng Tài nguyên và Môi trường
Kết quả thực hiện Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP 2017-01-06
2 45/2013/QH13 Luật 45/2013/QH13 2014-01-02 Quốc Hội
3 43/2014/NĐ-CP Nghị định 43/2014/NĐ-CP 2014-05-15
4 24/2014/TT-BTNMT Thông tư 24/2014/TT-BTNMT 2014-05-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường
5 77/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND 2016-12-09 Hội đồng nhân dân tỉnh
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin