THỦ TỤC Đổi thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001058.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Tài chính y tế
Trình tự thực hiện
Bước 1. Người tham gia chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo quy định cho bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Bước 2. Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đổi thẻ BHYT, tổ chức BHYT phải chuyển thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.

Bước 3. Nhận kết quả giải quyết:
- Người tham gia BHYT nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH, nhận kết quả do cơ quan BHXH đã giải quyết theo các hình thức đăng ký.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
2 Nộp qua bưu chính 7 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; 1 0 Biểu mẫu
2 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 1 0
3 Thẻ BHYT (Rách, nát hoặc hỏng; Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; Thông tin ghi trong thẻ không đúng) 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội cấp huyện,Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 25/2008/QH12 Luật 25/2008/QH12 - Bảo hiểm y tế 2008-11-14 Quốc Hội
2 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2018-10-17
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Đối với tổ chức, cá nhân, thành viên hộ gia đình tham gia BHYT Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. - Yêu cầu đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội Đổi thẻ BHYT cho tổ chức, cá nhân, thành viên hộ gia đình theo Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.