TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
11 2.000581.000.00.00.H34 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp UBND tỉnh Kon Tum Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giám định tư pháp
12 1.001122.000.00.00.H34 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Tư pháp - tỉnh Kon Tum Giám định tư pháp
13 1.003937.000.00.00.H34 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Y Dược cổ truyền
14 1.003954.000.00.00.H34 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Y Dược cổ truyền
15 1.002745.000.00.00.H34 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND tỉnh Kon Tum Sở Lao động-Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
16 1.000718.000.00.00.H34 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam UBND tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Kon Tum Đào tạo với nước ngoài
17 1.004618.000.00.00.H34 Bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã được công bố nhưng giá thuốc không đổi UBND tỉnh Kon Tum Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế,Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế Dược phẩm
18 1.003319.000.00.00.H34 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
19 1.003327.000.00.00.H34 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
20 1.003281.000.00.00.H34 Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND tỉnh Kon Tum Ủy ban nhân dân cấp Huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn