TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Cơ quan Công bố/Công khai Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 2.000765.000.00.00.H34 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Kon Tum Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Kon Tum Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
22 1.005092.000.00.00.H34 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND tỉnh Kon Tum Phòng Giáo dục và đào tạo Văn bằng, chứng chỉ
23 1.003748.000.00.00.H34 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế - tỉnh Kon Tum Khám bệnh, chữa bệnh
24 2.001959.000.00.00.H34 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập UBND tỉnh Kon Tum Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Giáo dục nghề nghiệp
25 2.002284.000.00.00.H34 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh UBND tỉnh Kon Tum Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
26 2.001960.000.00.00.H34 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND tỉnh Kon Tum Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
27 1.004616.000.00.00.H34 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế Dược phẩm
28 1.004604.000.00.00.H34 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược UBND tỉnh Kon Tum Sở Y tế Dược phẩm
29 1.009982.000.00.00.H34 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum Hoạt động xây dựng
30 1.009988.000.00.00.H34 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III UBND tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum Hoạt động xây dựng